Kom kennis maken!

Gaat u Kids dichtbij God op school gebruiken? Dan is een teamtraining en / of ouderavond wellicht iets voor uw school!

Tijdens een teamtraini

ng gaan we met elkaar kijken naar de achtergrond en visie van Kids dichtbij God, onderzoek je een manier om kinderen meer te leren over het leven in Gods Koninkrijk en gaan we heel praktisch kijken hoe de lessen in elkaar zitten.

Op een ouderavond kan er uitleg worden gegeven over de methode, maar ook handvatten hoe ouders thuis dezelfde onderwerpen kunnen aankaarten en kunnen aansluiten op de lessen op school.

Wilt u ook een presentatie / teamtraining / ouderavond organiseren?

Neem contact op met Kids dichtbij God! info@kidsdichtbijgod.nl

Agenda:

11 juni              Presentatie Directeuren Evangelisch Onderwijs

23 augustus    Teamtraining EBS De Rots in Ede

24 augustus    Teamtraining Wilhelminaschool Doetinchem

30 augustus    Teamtraining EBS De Oase Almere

30 augustus    Teamtraining EBS De Morgenster Amsterdam

4 oktober         Ouderavond EBS De Rank Arnhem

12 juni              Workshop PEON inspiratiedag voor leerkrachten

 

Wilt u ouders informeren dat u Kids dichtbij God gaat gebruiken en toelichten wat dit inhoudt in een brief? Download dit format om naar ouders te sturen!

Brief aan ouders over KDG

Ja ik heb interesse in bijbels onderwijs!

Bekijk ons aanbod