Groep 1 / 2

 • De kinderen weten dat God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest bij elkaar horen.
 • De kinderen kunnen de basiskenmerken van de Heilige Geest benoemen.
 • De kinderen leren dat de Heilige Geest alleen in een rein hart kan wonen.
 • De kinderen kunnen de negen vruchten van de Geest benoemen.
 • De kinderen weten dat de duif een symbool is voor de Heilige Geest.
 • De kinderen weten dat water een symbool is voor de Heilige Geest.

Groep 3 / 4

 • Zie groep 1 / 2
 • De kinderen weten dat God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest alle drie hun eigen taak hebben.
 • De kinderen bespreken de basiskenmerken van de Heilige Geest.
 • De kinderen leren dat je je hart kunt opruimen.
 • De kinderen kennen de negen vruchten van de Geest en weten globaal wat ze inhouden.
 • De kinderen weten dat wind een symbool is voor de Heilige Geest.
 • De kinderen weten dat vuur een symbool is voor de Heilige Geest.

Groep 5 / 6

 • Zie groep 1 t / m 4.
 • De kinderen weten dat God de Schepper is, Die de 'Baas' is van alles.
 • De kinderen weten dat Jezus Gods Zoon is Die voor onze zonden stierf.
 • De kinderen weten dat de Heilige Geest een kracht is en een Trooster.
 • De kinderen leren dat je een keus hebt om Jezus als Koning van je hart te kronen.
 • De kinderen weten dat olie een symbool is voor de Heilige Geest.
 • De kinderen weten dat een zegel een symbool is voor de Heilige Geest.

Groep 7 / 8

 • Zie groep 1 t / m 6.
 • De kinderen weten bij iedere vrucht van de Geest wat het inhoudt en wat de Bijbel hierover zegt.
 • De kinderen weten dat olie een symbool is voor de Heilige Geest.
 • De kinderen weten dat garantie een symbool is voor de Heilige Geest.
 • De kinderen weten wat de gaven van de Geest zijn, aan de hand van 1 Kor. 12.