Groep 1 / 2

 • De leerkracht en de kinderen bidden samen, waarbij de leerkracht een voorbeeldfunctie heeft.
 • De kinderen leren liedjes die als gebed gezongen kunnen worden.
 • De kinderen leren dat ze met alles bij God mogen komen.
 • De kinderen weten wat "eerbiedig" is en dat je tijdens het gebed een eerbiedige houding aanneemt.
 • Kinderen worden gestimuleerd om hardop te bidden.
 • De klas bidt voor dagelijkse dingen, voor elkaar en voor familie.
 • De kinderen kennen "Het onze Vader" (in liedvorm).
 • De kinderen merken door gesprekken en ervaringen dat bidden helpt.
 • De klas heeft een gebedsdoos met kaartjes met gebedspunten (evt. met plaatjes)
 • De kinderen leren dat je God tijdens het gebed ook kunt bedanken.

Groep 3 / 4

 • Zie groep 1 / 2.
 • De kinderen hebben in de klas gesprekken over wat gebed is en waarom we bidden.
 • De kinderen bemoedigen elkaar door middel van getuigenissen waaruit blijkt dat bidden helpt en kracht geeft.
 • De kinderen maken zelf briefjes met onderwerpen waar ze gebed voor willen.
 • De kinderen nemen deel aan het kringgebed en worden gestimuleerd om ook hardop te bidden.
 • De kinderen bidden in groepjes met en voor elkaar.
 • De kinderen weten wat dankzegging is en op de gebedskaartjes staan ook dankpunten.

Groep 5 / 6

 • Zie groep 1 t /m 4
 • De klas heeft gesprekken over wat bidden inhoudt en wat de (meer-) waarde van gebed is.
 • De kinderen leren het "Onze Vader" en de leerkracht legt aan de kinderen uit wat het betekent.
 • De kinderen leren wat aanbidding is en nemen met elkaar de tijd om God te aanbidden in hun gebed.
 • De kinderen worden gestimuleerd om thuis ook tijd met God te nemen en eventueel thuis een gebedsschrift bij te houden.
 • De kinderen leren wat Stille Tijd is en krijgen hiervoor handreikingen.
 • De kinderen leren wat de 'geestelijke wapenrusting' is, aan de hand van Ef. 6:10-16.

Groep 7 / 8

 • Zie groep 1 t /m 6
 • De klas heeft gesprekken over verschillende gebedsvormen en probeert dit ook (bijvoorbeeld in groepjes, door de school verspreid, individueel en in de hele groep).
 • De kinderen lezen in de Bijbel gedeelten over gebed en praten daar met elkaar over.
 • De kinderen nemen tijd om stil te zijn zonder dat iemand hardop bidt.
 • De kinderen leren dat je in de stiltes kunt luisteren naar God, en dat gebed een gesprek is met God.
 • De kinderen worden gestimuleerd om thuis ook te bidden en tijd met God te hebben.