Groep 1 / 2

 • De leerkracht praat met de kinderen over wat aanbidding is.
 • De kinderen leren hoe je een eerbiedige houding aanneemt tijdens het zingen voor God.
 • De kinderen kennen lofprijs- en aanbiddingsliedjes.
 • De kinderen leren dat je plezier kunt hebben tijdens het zingen (met de leerkracht als voorbeeldfunctie).
 • De kinderen leren dat er verschillende manieren zijn om jezelf te uiten tijdens het zingen; zoals bijvoorbeeld handen opheffen en ogen sluiten.

Groep 3 / 4

 • Zie groep 1 / 2
 • De kinderen leren wat het is om op God gericht te zingen.
 • De leerkracht praat met de kinderen over de verschillende uitingsvormen die je kunt hebben tijdens het aanbidden; liederen, bewegen, vlaggen, gebed.
 • De kinderen ontwikkelen vrijmoedigheid in het lofprijzen en aanbidden.
 • De kinderen leren om dankbaarheid te uiten voor wat God voor hen gedaan heeft.

Groep 5 /6

 • Zie groep 1 t/m 4
 • De kinderen leren hoe ze vrijmoedig uiting kunnen geven aan onze dankbaarheid voor wat God voor ons heeft gedaan.
 • De kinderen leren dat ze God kunnen aanbidden voor wie Hij is.
 • De leerkracht praat met de kinderen over wie God is.
 • De kinderen leren het verschil tussen lofprijzen en aanbidding.

Groep 7 / 8

 • Zie groep 1 t/m 6
 • De kinderen lezen in de Bijbel over lofprijzing en aanbidding en nemen daarbij de Bijbel als voorbeeld.
 • De kinderen kennen de verschillende vormen van uiting geven aan aanbidding en ontwikkelen hier vrijmoedigheid in.
 • De kinderen kunnen zelf op papier zetten wie God voor hen is.
 • De kinderen worden gestimuleerd om ook thuis tijd te nemen voor aanbidding in gebed of op een andere manier.